Βαφλιέρα και καρυδιέρα.

3 σε 1

Προϊόν Γερμανίας

code: 02-0205

Вафельница й Орешьница

3 в 1

Продукт из Германии

Waffler and walnut maker

3 in 1

Product of Germany

Γλυκό καρυδιέρα.

Προϊόν Γερμανίας

code: 02-0206

Орешьница

Продукт из Германии

Walnut maker

Product of Germany