Σε έλλειψη

Μαύρη σοκολάτα 67% χωρίς ζάχαρη

90g

14 τεμ

Code:01-2424

Pаспродано

Черный шоколад 67% без сахара

90g

14 шт

Out of stock

Extrablack chocolate 67% without sugar

90g

14 τεμ

Σε έλλειψη

Σοκολάτα γάλακτος χωρίς ζάχαρη

90g

14 τεμ

Code:01-2425

Pаспродано

Молочный шоколад без сахара

90g

14 шт

Out of stock

Milk chocolate without sugar

90g

14 τεμ

Σε έλλειψη

"Galante" με ολόκληρο φουντούκι

38g

14 τεμ

Code:01-2408

 

Pаспродано

"Galante" с целым фундуком

38g

14 шт

Out of stock

"Galante" with whole hazelnut

38g

14 τεμ

Σε έλλειψη

Ποιός είπε μού?

29g

16 τεμ

Code:01-2411

Pаспродано

Кто сказал му?

29g

16шт

Out of stock

Who said mu?

29g

16 τεμ

Σε έλλειψη

"Baritone"

34g

16 τεμ

Code:01-2422

Pаспродано

"Baritone"

34g

16шт

Out of stock

"Baritone" cream

34g

16 τεμ

Σε έλλειψη

Μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

38g

20 τεμ

Code:01-2427

Pаспродано

Черный шоколад без сахара

38g

20 шт

Out of stock

Black chocolate without sugar

38g

20 τεμ

 

Σε έλλειψη

"Τακτικό θαύμα" κλασικό

29g

Κίβ: 24τεμ

Code:01-

Pаспродано

«Обыкновенное чудо» классическое

29g

24шт

Out of stock

"Regular miracle" classic

29g

In box: 24pieces

Σε έλλειψη

"Τακτικό θαύμα" γάλακτος

34g

Κίβ: 24 τεμ

Code:01-

Pаспродано

«Обыкновенное чудо» сливочное

34g

24шт

Out of stock

"Regular miracle" vanilla

34g

In box: 24pieces

"Τακτικό θαύμα" σοκολάτα

38g

Κίβ: 24 τεμ

Code:01

 

«Обыкновенное чудо» шоколадное

38g

24шт

"Regular miracle" chocolate

In box: 38g

24pieces