Μαύρο σιτάρι "Φαγόπυρο"

Крупа Гречневая

1000g

Τεμ στο κιβ: 20

Προϊόν Ουκρανίας

Μαύρο σιτάρι "Φαγόπυρο"

Крупа Гречневая

750g

Τεμ στο κιβ: 27

Προϊόν Ουκρανίας

Μαύρο σιτάρι "Φαγόπυρο"

Крупа Гречневая

1000g

Τεμ στο κιβ: 40

Προϊόν Ουκρανία

Νιφάδες βρώμης με 7 σιτηρά

Овсяные хлопья с 7 злаками

400g

Τεμ στο κιβ: 40

Προϊόν Ουκρανία

Αποφλοιωμένο κριθάρι

Крупа перловая

1000g

Τεμ στο κιβ: 20

Προϊόν Ουκρανία

Κεχρί

Крупа пшено

1000g

Τεμ στο κιβ: 20

Προϊόν Ουκρανίας

Σιμιγδάλι ψιλό

Крупа манная

650g

Τεμ στο κιβ: 27

Προϊόν Ουκρανία

Αλεύρι σίτου

Мука пшеничная

5000g

Τεμ στο κιβ: 3

Προϊόν Ουκρανία

Αλεύρι σίτου

Мука пшеничная

2000g

Τεμ στο κιβ: 9

Προϊόν Ουκρανία

Αλεύρι σίτου

Мука пшеничная

1000g

Τεμ στο κιβ: 16

Προϊόν Ουκρανία

Σιμιγδάλι καλαμποκιού

Крупа кукурузная

700g

Τεμ στο κιβ: 30

Προϊόν Ουκρανία

Μαύρο σιτάρι "Φαγόπυρο"

Крупа Гречневая

800g

Τεμ στο κιβ: 12

Προϊόν Λιθουανίας

Μαύρο σιτάρι "Φαγόπυρο"

Крупа Гречневая

800g

Τεμ στο κιβ: 12

Προϊόν Λιθουανίας

Αποφλοιωμένο κριθάρι

Крупа перлова

800g

Τεμ στο κιβ: 12

Προϊόν Λιθουανίας